×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

"کنفرانس علمی نفروپاتی ناشی از کنتراست"

بیشتر
سومین جلسه شورای پژوهشی

سومین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه " Sepsis "

بیشتر
برگزاری کنفرانس علمی

برگزاری کنفرانس علمی " فرصت ها ، چالش ها و درمان در مصرفNOACs (داروهای آنتی کواگولانت جدید)

بیشتر
مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان شهید مدرس برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان شهید مدرس برگزار شد

بیشتر
برگزاری کنفرانس علمی

برگزاری کنفرانس علمی " خونریزی گوارشی در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی "

بیشتر
تنظیمات قالب